Trang này tổng hợp những file thường xuyên cần để share và download cho nhanh.

Activate AIO: Link

Gõ tiếng việt

IDM 6.38 Build 25: Fshare

Getlink Microsoft ISO: Link