Sửa lỗi in sai lề giấy A4 trong Microsoft Word

In sai lề giấy A4 là lỗi rất thường gặp khi in 1 văn bản word theo khổ A4. Cho dù bạn đã chỉnh đúng khổ giấy A4 trong Layout của Word, nhưng bản in vẫn bị dư lề trái và lề dưới nhiều hơn 1 khoảng khá nhiều so với preview trên màn hình máy tính

Cách xử lý in sai lề giấy A4 trong Word

Ở màn hình Word, chọn File > Options

Trong cửa sổ Word Options. Tìm đến Advanced, trong phần Print bỏ đấu tick chọn dòng “Scale content for A4 or 8.5 x 11″ paper sizes“.

Sửa lỗi in sai lề giấy A4 trong Microsoft Word

Xong. Bấm OK rồi in lại để thấy kết quả

Leave a Reply